Reservering en 1,5 meter vervalt!

Beste Leden,

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter regel, hiermee beëindigen wij ook de verplichte reservering. De schietavonden beginnen weer als vanouds om Dinsdags en Donderdags om 19:30.