Schietbaan opent weer op 02 Juli 2020

Beste leden,

Onze baan is vanaf 02 Juli weer geopend,

Dit gaat dan wel gepaard met de nodige corona regels en restricties.

Voorlopig beginnen we met de opening op de dinsdag en de donderdag, niet op de zondag omdat wedstrijden tot september verboden zijn en er bij het MP schieten problemen zullen zijn met het houden van voldoende afstand. Uit veiligheidsoverweging is het gebruik van het toilet niet toegestaan.

Als basis zijn er de algemene regels zoals:

Als men corona gerelateerde klachten heeft, blijf dan thuis.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, geen handen schudden en ook handen reinigen met desinfectiemiddelen. 

Een en ander houdt in dat er op de schietbaan slechts 3 leden tegelijk aan het schieten mogen zijn. Met de BC zijn er dus maximaal 4 personen op de baan. Toegang tot en verlaten van de baan is met 1 persoon tegelijk.

In de verblijfsruimte zijn 1 bestuurslid en eventueel tot maximaal 3 wachtende leden. Ook hier geldt 1 persoon tegelijk.

Een looproute wordt uitgezet om de 1,5 meter te garanderen en contact te voorkomen.

Om alles goed te laten verlopen moeten we gaan werken met een reserveringssysteem waarin de leden moeten opgeven op welke dag en welk tijdstip men wenst te komen.

Dit reserveren geschiedt online en werkt als volgt. U krijgt binnenkort van onze systeembeheerder een email met de link naar onze reserveringssite en de gegevens om in te kunnen loggen, uw gebruikersnaam en wachtwoord. Dit laatste kunt u zelf aanpassen in uw persoonlijk wachtwoord. Men kan hier in zien wanneer er een plaats vrij is en deze dan reserveren. We gaan werken met blokken van een half uur, aanvang 19.30 uur.

U kunt per avond slechts 1 blok reserveren en de blokken moeten het liefst aan een sluitend worden opgevuld.

Reservering is slechts mogelijk tot 4 uur voor de aanvang van de schietavond

Dienstdoende BC en BL aanwezig om 19.15 uur om voor te bereiden.

Bij binnenkomst wordt verzocht te desinfecteren en te melden bij het dienstdoende bestuurlid, deze zal het schietboekje aftekenen zodat de baancommandant dit niet hoeft.

De leden wachten dan tot zij worden toegelaten op de baan. Na het schieten wordt geacht dat de leden direct naar huis gaan, om clustering te voorkomen. Er zal daarom ook geen koffie of thee worden verstrekt.

Na de laatste schutter moet de ruimte worden gedesinfecteerd.

De leden wordt verzocht zoveel mogelijk eigen middelen te gebruiken, eigen wapen en eigen munitie.

Voor leden die geen verlof hebben gaan we uit van de oude bestaande regel dat de verenigingswapens alleen op donderdag worden verstrekt, met een extra restrictie van 1 wapen per schutter per schietbeurt. De verenigingswapens worden na elke schietbeurt gedesinfecteerd.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.